Horizontaal Toezicht Zorg

Met de module Horizontaal Toezicht Zorg van RollerQoaster heeft u dé software in huis om Horizontaal Toezicht te concretiseren. Door het gebruik van RollerQoaster wordt alle informatie gestructureerd opgeslagen in een gestandaardiseerde omgeving. RollerQoaster begeleidt u door een turbulente periode om uiteindelijk verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid en eigenlijk gebruik van zorggeld die geënt is op Horizontaal Toezicht. Net zoals in een achtbaan zult u met uw team met alle wielen op de rails willen blijven. Mocht u dreigen te ontsporen in het proces naar HT dan zal RollerQoaster en ons ervaren team u helpen om een crash te voorkomen en met tevredenheid op de rit terug te kijken!

Hoe is deze module opgebouwd?

Deze module is opgedeeld in de volgende proces-stappen, deze stappen zijn in overeenstemming met het landelijke HT-proces zoals beschreven in de landelijke modellen op www.horizontaaltoezichtzorg.nl.

  1. Businesscase
  2. Instapmodel
  3. De verbeterfase
  4. Implementatiefase
  5. Verantwoordingsfase

Vastlegging Instapmodel

Door middel van het invullen van vragen over uw organisatie, gaat u in RollerQoaster vaststellen of u op basis van de eisen in het landelijke instapmodel aan HT toe bent. Het instapmodel is feitelijk een checklist of uw voldoende randvoorwaarden heeft om aan rechtmatigheid en eigenlijk gebruik via HT aan te kunnen tonen. In dit model wordt een kritische blik op de eigen organisatie rondom rechtmatigheid en eigenlijk gebruik geworpen. Wanneer uit het instapmodel een negatief advies volgt, dan bent u nog niet volwassen genoeg om effectief deel te nemen aan HT.

Vastlegging Control Framework

In fase D en E wordt het Control Framework van het ziekenhuis vastgelegd in RollerQoaster en wordt de daadwerkelijke vastlegging van het gehele HT-proces gefaciliteerd.
Het Control Framework bestaat uit de volgende stappen:

In RollerQoaster kunt u uw hoofd- en deelprocessen beschrijven en toelichten. Vervolgens kunt u uw beheersdoelstellingen vastleggen waaronder vervolgens de risico's vastgelegd kunnen worden.
Het is tevens mogelijk om hiervoor gebruik te maken van de landelijke bibliotheek, zodat u het wiel niet zelf opnieuw hoeft uit te vinden.

Voor de initiële risicoclassificatie legt u vast wat de kwalitatieve en kwantitatieve kans en impact zijn en vervolgens wordt het risico als laag, middel of hoog geclassificeerd.

Voor alle middel en hoge risico's kunt u beheersmaatregelen vastleggen en daarbij vastleggen hoe opzet, bestaan en werking moeten worden aangetoond.
Hiervoor kunt u werkprogramma's aanmaken waarmee u eenvoudig kan monitoren wat de voortgang hiervan is.

Koppeling met de verzekeraar

In de concept fase van uw Control Framework, kunt u uw gegevens inzichtelijk maken voor de verzekeraar. Deze kan vervolgens opmerkingen plaatsen om zo tot een definitive versie (de 1.0 versie) van het Control Framework te komen.

Rond de zomer zullen wij in samenwerking met de zorgverzekeraars een koppeling met de software van de zorgverzekeraars realiseren waardoor ook de daadwerkelijke uitwisseling van het Control Framework kan plaatsvinden.

Wilt u meer informatie of een demo aanvragen? Neem dan Contact met ons op.