Accountancy

Accountantspraktijken hebben te maken met diverse wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Denk hierbij aan de NVKS, VGBA, ViO en voor accountantsorganisaties met een WTA vergunning aan de WTA en BTA.

Vanuit de NVKS dienen accountantspraktijken invulling te geven aan een kwaliteitssysteem waarbij de kwaliteitsbepaler een kwaliteitsbeleid opstelt met een kwaliteitsambitie met smart doelstellingen (kwaliteitsindicatoren). Vervolgens dienen de risico’s en maatregelen in kaart gebracht te worden waarbij opzet, bestaan en werking kunnen worden aangetoond.

Met sQyline kan invulling gegeven worden aan dit kwaliteitssysteem. sQyline is een kwaliteitsmanagementsysteem waarin een PDCA cyclus kan worden gefaciliteerd. Door op proces niveau doelstellingen, risico’s en maatregelen vast te leggen kunnen periodieke (controle) activiteiten gepland worden gedurende het jaar waarmee invulling gegeven kan worden aan de werkprogramma’s voor de kwaliteitsmanager of compliance officer. 

Het voordeel van sQyline is dat de aantoonbaarheid van het voldoen aan wet- en regelgeving op een eenvoudige en flexibele manier wordt vormgegeven. Met het compliance dashboard kan direct inzicht gegeven worden in de actuele situatie en eventuele bevindingen op de midden en hoge risico’s. Hiermee kan direct worden ingezoomd op de punten waar dat nodig is. Door hier direct acties aan te maken is de navolgbaarheid van de keuzes die gemaakt worden om verbeteringen door te voeren eenvoudig te monitoren.

sQyline zit vol met ondersteunende functionaliteiten en handigheidjes, zoals een cyclusovergang, een audit trail, autorisaties, parafering, functieoverdracht en email notificaties waardoor u eenvoudiger dan ooit aantoonbaar maakt dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wilt u weten wat sQyline voor u kan betekenen?

Neem dan contact met ons op