sQyline
 


Kwaliteit


Wat is kwaliteit?

Kwaliteit verwijst naar de mate waarin iets voldoet aan bepaalde normen, verwachtingen of specificaties. Deze standaarden kunnen voortkomen uit wet- en regelgeving, de wensen van stakeholders, klantvereisten, of zelfs uw eigen normen en waarden.

Kwaliteit meten en verbeteren

Om kwaliteit te waarborgen, is het essentieel om processen en procedures te implementeren die ervoor zorgen dat aan de vooraf bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Het consistent doorlopen van dezelfde processtappen vergroot de kans dat de kwaliteit van uw product of dienst consequent is. Het formuleren van meetbare doelstellingen binnen uw processen biedt u meer inzicht in uw organisatie.

Het identificeren en classificeren van risico's die deze doelstellingen bedreigen, stelt u in staat om te focussen op de belangrijkste bedreigingen en de juiste maatregelen te implementeren om deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te verminderen. Het is van groot belang dat de resultaten worden gemeten aan de hand van vooraf gestelde verwachtingen. Indien de kwaliteitsdoelstellingen niet worden behaald, dienen de maatregelen wellicht aangepast of uitgebreid te worden.

Zelfs wanneer de gestelde eisen worden behaald, is het raadzaam te onderzoeken waar eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.


sQyline


Wat is sQyline?

sQyline is een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u eenvoudig uw processen, doelstellingen, risico's en maatregelen kunt vastleggen, beheren en monitoren. Met zijn flexibele risicoclassificatie biedt sQyline elke organisatie de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de grootste bedreigingen. Het systeem voorziet ook in periodieke controles en de registratie van de resultaten, waardoor u gedegen analyses kunt maken van de effectiviteit van genomen maatregelen.

sQyline is specifiek ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het beheersen van risico's op diverse gebieden, waaronder:

  • • Informatiebeveiliging (NIS2, ISO 27001, NEN 7510)
  • • Accountancy (NVKS, WTA/BTA, ISQM1)

Met sQyline kunt u uw compliance verbeteren en uw operationele processen optimaliseren, wat bijdraagt aan een versterkte positie binnen de genoemde vakgebieden.

Wandelende mensen met koffers.

NIS 2

De "Network and Information Systems" (NIS) richtlijn van de Europese Unie is ontwikkeld met als voornaamste doel een hoog, uniform niveau van netwerk- en informatiesysteembeveiliging binnen de gehele EU te waarborgen. In lijn met deze ambitie heeft de herziene versie van deze richtlijn, NIS2 genaamd, als doel om de beveiligingsmaatregelen verder te versterken en de weerbaarheid tegen cyberaanvallen binnen de Europese Unie aanzienlijk te vergroten.

Lees meer

 

ISO 27001

ISO 27001, een internationale norm voor informatiebeveiligingsbeheer, vormt een essentieel kader voor organisaties die hun informatie willen beheren en beschermen. Deze norm voorziet in een gestructureerd raamwerk waarmee organisaties een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) kunnen opzetten, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren.

Lees meer

 
Wandelende mensen met koffers.
Wandelende mensen met koffers.

NEN 7510

NEN 7510 is een Nederlandse norm die specifiek gericht is op informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De norm is ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en heeft als doel om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van patiëntgegevens te waarborgen. Hiermee wordt een veilige omgang met gevoelige informatie in de zorgsector bevorderd.

Lees meer

 

ISQM 1

De International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1) is een norm die gericht is op het tot stand brengen van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem binnen accountantskantoren. Het primaire doel is het verhogen van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van audits. De norm legt de nadruk op cruciale aspecten zoals leiderschap, risicobeoordeling en voortdurende verbetering in auditprocessen.

Lees meer

 
Wandelende mensen met koffers.
Wandelende mensen met koffers.

NVKS

De Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) vormen een cruciaal regelgevend kader voor accountantskantoren in Nederland. Deze voorschriften stellen richtlijnen vast voor het opzetten en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen binnen deze kantoren. Het doel van de NVKS is het bieden van een gedetailleerd raamwerk van regels en procedures die zijn ontworpen om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te waarborgen en voortdurend te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk op professionaliteit, ethiek en het naleven van technische normen.

Lees meer

 

WTA en BTA

De Wet toezicht accountantsorganisaties (WTA) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (BTA) vormen essentiële regelgevingen binnen de Nederlandse accountancysector. Deze kaders zijn specifiek ontworpen om toezicht te houden op accountantsorganisaties die in het bezit zijn van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zowel de WTA als de BTA hebben tot doel de integriteit, transparantie en kwaliteit binnen de accountancy te waarborgen.

Lees meer

 
Wandelende mensen met koffers.