NIS 2

De "Network and Information Systems" (NIS) richtlijn van de Europese Unie is ontwikkeld met als voornaamste doel een hoog, uniform niveau van netwerk- en informatiesysteembeveiliging binnen de gehele EU te waarborgen. In lijn met deze ambitie heeft de herziene versie van deze richtlijn, de NIS2, als doel om de beveiligingsmaatregelen verder te versterken en de weerbaarheid tegen cyberaanvallen binnen de Europese Unie aanzienlijk te vergroten.

De NIS2-richtlijn legt specifieke eisen op aan organisaties die als essentieel worden beschouwd voor de werking van vitale diensten en digitale dienstverleners. Deze organisaties dienen passende maatregelen te nemen om de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen te waarborgen en daarmee de continuïteit van hun dienstverlening te beschermen.

Met sQyline beschikt u over een kwaliteitsmanagementsysteem voor informatiebeveiliging dat volledig aansluit bij de eisen van de NIS2-richtlijn. sQyline biedt een gestructureerde en effectieve aanpak om te voldoen aan de specifieke beveiligingseisen die aan uw organisatie worden gesteld. Door gebruik te maken van sQyline kunt u niet alleen gemakkelijker voldoen aan die vereisten, maar verhoogt u ook proactief de weerbaarheid van uw organisatie tegen potentiële cyberdreigingen.

Ontdek hoe sQyline uw organisatie kan ondersteunen bij het implementeren van NIS2 om zo uw positie te versterken op het gebied van informatiebeveiliging.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sQyline?

Neem dan contact met ons op