Over ons
 

Onze missie

Als kennispartner betaalbare softwareoplossingen creëren waarmee elke organisatie efficiënter en eenvoudiger kan werken.

 
Een vinger die wijst naar een grafiek
Een man terwijl hij werkt op een tablet, aantekeningen maakt op een vel papier.
 

Onze visie

We leven in een tijdperk waarin organisaties zelf moeten aantonen dat zij werken conform steeds meer normeringen, standaarden en wet- en regelgeving of andere afspraken: Aantoonbaar Compliant zijn. Hierdoor worden zij hun eigen toezichthouder.

Vanuit de ontstane behoefte aan structuur en flexibiliteit bij de uitvoering van deze taak hebben wij op basis van onze jarenlange ervaring in het 'aantoonbaar compliant zijn' software ontwikkeld welke u begeleidt in deze taak: Uw eigen online toezichthouder.

Onze certificaten

Sinds januari 2020 zijn wij ISO 27001 gecertificeerd. Wij zijn enorm trots op het behalen van deze certificering! Hiermee kunnen we aantonen dat wij onze informatiebeveiliging en processen op orde hebben en dat we een betrouwbare ketenpartner zijn in de zorgsector.

 
ISO 27001 logo

Ons bestaan

2018
RollerQoaster

In 2018 zijn zowel voor de MSZ als de GGZ de afspraken over de review tools vernieuwd en hebben wij de eerste versie van RollerQoaster opgeleverd. In december 2018 zijn we een pilot gestart met Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met 7 ziekenhuizen met als doel een efficiënt HT proces te bevorderen met ondersteuning van RollerQoaster.

2019
Succesvolle Pilot

In maart 2019 hebben we de pilot succesvol afgerond, wat heeft geresulteerd in een contract met Zorgverzekeraars Nederland waarin is afgesproken dat wij de leverancier worden van dé landelijke HT tool: RollerQoaster. Vervolgens is RollerQoaster kosteloos beschikbaar gesteld voor ziekenhuizen en GGZ instellingen.

Samenwerking

Nadat wij in de zomer van 2019 in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een aantal implementatie sessies hebben georganiseerd, zijn er circa 50 zorgaanbieders aangesloten op RollerQoaster.

2020
ISO 27001-2017 certificering

Sinds januari dit jaar zijn wij ISO 27001 gecertificeerd. Wij zijn enorm trots op het behalen van deze certificering! Hiermee kunnen we aantonen dat wij onze informatiebeveiliging en processen op orde hebben en dat we een betrouwbare ketenpartner zijn in de zorgsector.

Doorontwikkeling

Tevens is 2020 het eerste jaar waarin RollerQoaster volop gebruikt en doorontwikkeld wordt. In dit jaar hebben we belangrijke functionaliteiten opgeleverd ter ondersteuning van een goede implementatie en vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg. Hierbij valt met name te denken aan de meekijk- en beoordeel functionaliteit voor de zorgverzekeraar, het kunnen vastleggen van meerdere oorzaken en kan ook de rol van de tweede zorgverzekeraar worden ingericht.

2021
Compliance tooling

Waar RollerQoaster specifiek is ontwikkeld voor de vastlegging en verantwoording van Horizontaal Toezicht in de Zorg, gaat onze Compliance Tool een stukje verder.

Steeds vaker moeten organisaties aantoonbaar maken dat zij voldoen aan wet- en regelgeving. Bij ISO standaarden, NEN normeringen, branche specifieke wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld in de accountancy, maar ook bij wet- en regelgeving die voor (bijna) iedereen geldt zoals de AVG, worden organisaties gevraagd zichtbaar te maken dat zij hieraan voldoen.

Bij al deze vraagstukken kan onze Compliance Tool op een slimme manier ingezet worden en ondersteuning bieden aan de diverse aspecten van deze uitdagingen. Niet alleen bij het identificeren en classificeren van risico's, maar ook bij de vastlegging van processen & doelstellingen en getroffen maatregelen biedt de Compliance Tool een passend framework. Vanuit deze basis kunnen activiteiten en werkprogramma's worden aangemaakt waarmee een juiste opvolging van maatregelen & controles geborgd is en vastlegging gefaciliteerd wordt.

Dit alles komt samen in een dashboard van waaruit u in één oogopslag ziet waar u in control bent en waar nog niet. Vanuit het dashboard kunt u inzoomen op bevindingen en de benodigde verbeteracties ondernemen.

De Compliance Tool zit vol met ondersteunende functionaliteiten en handigheidjes, zoals een cyclusovergang, een audit trail, autorisaties, parafering, functieoverdracht en e-mail notificaties waardoor u eenvoudiger dan ooit aantoonbaar maakt dat u voldoet aan wet- en regelgeving, normeringen of andere gemaakte afspraken.