NEN 7510

NEN 7510 is een Nederlandse norm die specifiek gericht is op informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De norm is ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en heeft als doel om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van patiëntgegevens te waarborgen. Hiermee wordt een veilige omgang met gevoelige informatie in de zorgsector bevorderd.

Belangrijke aspecten die door NEN 7510 worden behandeld, omvatten onder andere de beveiliging van elektronische patiëntendossiers, toegangscontrole tot medische informatie, en het beheer van risico's met betrekking tot gegevensbeveiliging. Het is een norm die van toepassing is op alle organisaties binnen de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, en andere partijen die betrokken zijn bij de verwerking van medische gegevens.

Het naleven van de NEN 7510-norm is essentieel om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming in de Nederlandse gezondheidszorg. Organisaties die patiëntinformatie beheren dienen de nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan de strenge beveiligingseisen die door deze norm worden gesteld. Het gebruik van specifieke systemen, zoals sQyline, die zijn afgestemd op de NEN 7510-norm, kan organisaties helpen bij het implementeren en onderhouden van een effectief informatiebeveiligingsmanagementsysteem in overeenstemming met deze norm.

Ontdek hoe sQyline uw organisatie kan ondersteunen bij het implementeren van NEN 7510 om zo uw positie te versterken op het gebied van informatiebeveiliging.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sQyline?

Neem dan contact met ons op