Compliance vraagstukken eenvoudig en aantoonbaar! 

Steeds meer organisaties moeten aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving, normeringen of andere gemaakte afspraken. Waarbij de nadruk steeds meer op het woord “aantoonbaar” komt te liggen. Met behulp van de compliance tool (sQyline) van Qontrol-it kunt u dit op een eenvoudige manier aantoonbaar maken. 


Risicomanagement 

Om doeltreffend risicomanagement toe te passen is het van belang uw doelstellingen per proces in kaart te brengen. Vervolgens dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden om de bedreigingen per doelstelling in kaart te brengen. Daarna kan via een risico impact analyse de omvang (kans & impact) van de risico’s worden bepaald en op basis van die uitkomsten wordt inzichtelijk waar maatregelen getroffen moeten worden. 

En als dat allemaal staat, moet gecontroleerd worden of de maatregelen effectief zijn en voldoende werken. Om te bepalen hoe deze maatregelen het beste getest kunnen worden, is het van belang om te weten of de maatregelen handmatig uitgevoerd moeten worden of geautomatiseerd worden uitgevoerd. Of bestaan de maatregelen voornamelijk uit procesafspraken? Houden mensen zich eraan? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden om effectief risicomanagement uit te voeren en waar nodig verbeteringen door te kunnen voeren. 

Ook wanneer dit allemaal op orde is, moet het nog wel aantoonbaar gemaakt worden en kan sQyline u daarbij ondersteunen. 


sQyline 

sQyline is een risicomanagement tool waarin u in een gestructureerd raamwerk uw processen, doelstellingen en risico’s kunt vastleggen en de risico’s kunt classificeren. 

Daarna kunt u uw maatregelen vastleggen en deze koppelen aan de risico’s. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of u alle (met name middel en hoge) risico’s beheerst. 

Vervolgens legt u uw periodieke activiteiten vast om het bestaan en de werking van deze maatregelen vast te kunnen stellen. Deze activiteiten komen herhaaldelijk terug in een planningsoverzicht. De uitkomsten van deze activiteiten worden eveneens vastgelegd. 

Dit alles komt samen in een dashboard van waaruit u in één oogopslag ziet waar u in control bent en waar nog niet. Vanuit het dashboard kunt u inzoomen op het probleem en de benodigde verbeteracties ondernemen. 

sQyline zit vol met ondersteunende functionaliteiten en handigheidjes, zoals een cyclusovergang, een audit trail, autorisaties, parafering, functieoverdracht en email notificaties, waardoor u eenvoudiger dan ooit aantoonbaar maakt dat u voldoet aan wet- en regelgeving, normeringen of andere gemaakte afspraken. 


Doorontwikkeling 

Ter verbetering van sQyline is Qontrol-it continu bezig met het doorontwikkelen van de functionaliteiten. Middels onze release notes brengen wij u graag op de hoogte van de nieuwe functionaliteiten. Hierin staat beschreven welke nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld en hoe deze kunnen worden toegepast. 


Iets voor u? 

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de mogelijkheden van sQyline?

Neem dan contact met ons op